Indeksi cena na malo u 2005. godini

Prema saopštenjima zavoda za statistiku indeksi cena na malo u 2005. godini su se kretali na sledeći način:
 

OPIS

1.2005.
12.2004.

2.2005.
1.2005.

3.2005.
2.2005.

4.2005.
3.2005.

5.2005.
4.2005.

6.2005.
5.2005.

7.2005.
6.2005.

8.2005.
7.2005.

9.2005.
8.2005.

10.2005.
9.2005.

11.2005.
10.2005.

12.2005.
11.2005.

12.2005.
12.2004.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SCG

102,5

101,4

100,8

100,8

101,1

100,8

101,9

100,4

101,1

101,6

101,2

102,1

116,6

Republika Srbija

102,7

101,5

100,8

100,8

101,1

100,8

102,0

100,4

101,1

101,7

101,2

102,2

117,7

Centralna Srbija

102,9

101,7

100,8

100,8

101,1

100,8

101,7

100,5

101,0

101,7

101,3

102,6

118,2

Vojvodina

102,2

101,2

101,0

100,8

101,0

100,8

102,4

100,2

101,5

101,9

101,2

101,2

116,3

Beograd

103,4

101,2

100,9

100,6

100,9

100,5

102,2

101,0

101,2

101,5

101,1

103,2

119,2

Napomena "Cekos in"-a: u Saopštenju GZIS br. 1/06 od 4.01.2006. godine objavljen je podatak o indeksu cena na malo za decembar u Beogradu od 103,1, a u "Sl. listu grada Beograda", br. 31/05 (koji je distribuiran krajem januara 2006. godine) podatak o rastu cena na malo u decembru od 3,2% u odnosu na prethodni mesec.