Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za april 2008. godine

Prema Saopštenju RZS broj 121 od 6.05.2008. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u aprilu 2008. godine je bio:

OPIS

4.2008.

Ø2007.

4.2008.
3.2008.

4.2008.
4.2007.

4.2008.
12.2007.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

110,7

101,0

113,4

106,0

Centralna Srbija

107,5

101,1

109,8

103,8

Vojvodina

115,4

100,9

118,8

109,3

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za APRIL 2008. godine po delatnostima
 

4.2008.
Ø2007.

4.2008.
3.2008.

4.2008.
12.2007.

1

2

3

4

U K U P N O

110,7

101,0

106,0

Po nameni potrošnje

     

Energija

118,0

101,0

111,6

Intermedijarni proizvodi, osim energije

108,1

101,3

105,1

Kapitalni proizvodi

100,2

99,9

101,9

Trajni proizvodi za široku potrošnju

99,9

100,0

101,7

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

109,6

101,2

102,9

VAĐENJE RUDA I KAMENA

130,5

100,7

128,4

Vađenje energetskih sirovina

133,9

100,6

132,1

Vađenje uglja

123,7

110,2

110,3

Vađenje sirove nafte i gasa, usluge

141,5

95,3

151,5

Vađenje ostalih sirovina i materijala

106,4

101,1

103,6

Vađenje ruda metala

111,9

104,3

104,5

Vađenje ostalih ruda i kamena

104,5

100,0

103,3

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

109,3

100,9

103,7

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

114,1

101,6

104,4

Proizv. prehrambenih proizvoda i pića

114,7

101,8

104,6

Proizv. duvanskih proizvoda

107,2

100,0

102,7

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

100,3

100,3

100,3

Proizv. tekstilnih prediva i tkanina

100,1

100,0

100,5

Proizv. odevnih predmeta i krzna

100,9

101,2

99,9

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

101,9

100,0

100,8

Prerada drveta i proizvodi od drveta

102,5

103,6

101,8

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

101,0

99,9

100,0

Proizv. celuloze, papira i prerada papira

103,0

99,7

99,8

Izdavanje, štampanje i reprodukcija

99,9

100,0

100,0

Proizv. koksa i derivata nafte

126,5

100,3

105,3

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

106,6

99,8

103,8

Proizv. proizvoda od gume i plastike

100,9

100,0

100,6

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

106,1

101,8

104,9

Proizv. metala i metalnih proizvoda

108,2

102,9

106,5

Proizv. osnovnih metala

127,9

108,5

120,8

Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina

102,1

100,8

101,9

Proizv. ostalih mašina i uređaja

106,7

99,8

106,6

Proizv. električnih i optičkih uređaja

99,6

99,9

101,4

Proizv. kancelarijskih i računskih mašina

97,2

100,0

100,0

Proizv. dr. električnih mašina i aparata

102,7

100,2

104,2

Proizv. radio, TV i komunikac. opreme

98,7

99,1

100,5

Proizv. preciznih i optičkih instrumenata

101,1

100,0

100,0

Proizv. saobraćajnih sredstava

99,0

100,0

102,6

Proizv. motornih vozila i prikolica

103,1

100,1

103,1

Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava

84,5

100,0

100,8

Ostala prerađivačka industrija

100,7

100,0

102,5

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE

107,2

101,6

105,7

Proizv. el. energije, gasa i vode

107,2

101,6

105,7

Proizv. el. energije, gasa i tople vode

107,9

101,8

106,4

Prečišćavanje i distribucija vode

102,0

100,0

100,0

Izabrane grupe proizvoda

     

Poljoprivredne mašine i oruđa

100,1

100,0

100,2

Hemijska sredstva za poljoprivredu

124,0

100,7

121,9

Elementi i mat. za ugrađ. u građ.

103,7

100,8

102,3

Drumska saobraćajna sredstva

103,7

99,7

104,1

Tečna goriva i maziva

128,5

102,3

108,5

Metalni aparati za domaćinstvo

102,4

100,0

101,7

Električni aparati

92,1

95,3

95,3

Drveni nameštaj

99,7

100,1

102,6

Odeća (tkanine i konfekcija)

99,1

100,8

99,2

Obuća (kožna i gumena)

101,1

100,0

101,1