Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za avgust 2008. godine

Prema Saopštenju RZS broj 253 od 5.09.2008. godine rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u avgustu 2008. godine je bio:

OPIS

8.2008.
Ø2007.

8.2008.
7.2008.

8.2008.
8.2007.

8.2008.
12.2007.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

115,3

100,8

114,5

110,4

Centralna Srbija

109,8

101,6

109,5

106,0

Vojvodina

123,2

99,8

121,7

116,7

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za AVGUST 2008. godine po delatnostima
 

8.2008.
Ø2007.

8.2008.
7.2008.

8.2008.
8.2007.

8.2008.
12.2007.

1

2

3

4

5

U K U P N O

115,3

100,8

114,5

110,4

Po nameni potrošnje

       

Energija

126,9

102,0

122,8

120,1

Intermedijarni proizvodi, osim energije

111,4

100,3

110,3

108,3

Kapitalni proizvodi

95,5

100,1

97,1

97,2

Trajni proizvodi za široku potrošnju

99,3

100,0

99,8

101,1

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

113,9

100,1

115,6

106,9

VAĐENJE RUDA I KAMENA

129,1

100,7

130,5

127,1

Vađenje energetskih sirovina

131,9

100,5

134,0

130,1

Vađenje uglja

124,3

100,2

129,1

110,9

Vađenje sirove nafte i gasa, usluge

137,6

100,9

137,7

147,3

Vađenje ostalih sirovina i materijala

108,9

101,3

106,5

106,0

Vađenje ruda metala

108,5

99,7

102,6

101,3

Vađenje ostalih ruda i kamena

109,1

101,9

107,8

107,8

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

113,8

99,6

113,7

108,0

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

118,1

99,8

120,4

108,1

Proizv. prehrambenih proizvoda i pića

119,0

99,7

121,7

108,5

Proizv. duvanskih proizvoda

107,2

100,0

104,9

102,7

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

100,8

99,8

100,5

100,8

Proizv. tekstilnih prediva i tkanina

99,9

100,0

99,9

100,3

Proizv. odevnih predmeta i krzna

103,0

99,5

102,1

102,0

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

101,9

100,0

102,4

100,8

Prerada drveta i proizvodi od drveta

100,9

99,6

100,2

100,2

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

102,7

100,6

102,5

101,7

Proizv. celuloze, papira i prerada papira

101,5

99,9

101,4

98,4

Izdavanje, štampanje i reprodukcija

103,3

100,9

103,1

103,4

Proizv. koksa i derivata nafte

149,4

95,6

140,2

124,4

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

114,9

101,3

113,8

111,9

Proizv. proizvoda od gume i plastike

102,9

100,1

102,6

102,6

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

108,7

99,7

107,9

107,5

Proizv. metala i metalnih proizvoda

112,3

100,2

111,9

110,5

Proizv. osnovnih metala

142,4

99,1

141,0

134,5

Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina

103,0

100,7

102,8

102,8

Proizv. ostalih mašina i uređaja

108,4

100,0

108,6

108,3

Proizv. električnih i optičkih uređaja

93,6

100,5

93,9

95,3

Proizv. kancelarijskih i računskih mašina

83,1

100,0

85,5

85,5

Proizv. dr. električnih mašina i aparata

102,8

100,9

99,4

104,3

Proizv. radio, TV i komunikac. opreme

95,4

98,7

97,0

97,1

Proizv. preciznih i optičkih instrumenata

104,6

103,5

104,7

103,5

Proizv. saobraćajnih sredstava

97,7

99,4

100,4

101,2

Proizv. motornih vozila i prikolica

102,8

99,8

102,8

102,8

Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava

79,2

97,2

90,6

94,5

Ostala prerađivačka industrija

100,7

100,0

100,2

102,5

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE

114,8

106,6

110,3

113,2

Proizv. el. energije, gasa i vode

114,8

106,6

110,3

113,2

Proizv. el. energije, gasa i tople vode

116,2

107,5

111,3

114,6

Prečišćavanje i distribucija vode

103,8

100,0

102,6

101,8

Izabrane grupe proizvoda

       

Poljoprivredne mašine i oruđa

104,7

100,0

104,9

104,8

Hemijska sredstva za poljoprivredu

133,1

100,0

131,4

130,9

Elementi i mat. za ugrađ. u građ.

106,5

99,3

105,6

105,0

Drumska saobraćajna sredstva

103,1

99,8

102,9

103,5

Tečna goriva i maziva

146,5

96,4

137,7

123,7

Metalni aparati za domaćinstvo

102,5

100,0

102,5

101,8

Električni aparati

93,7

100,0

99,2

97,0

Drveni nameštaj

99,7

100,0

99,0

102,6

Odeća (tkanine i konfekcija)

100,6

99,6

100,1

100,7

Obuća (kožna i gumena)

101,1

100,0

101,1

101,1