Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za februar 2008. godine

Prema Saopštenju RZS broj 58 od 11.03.2008. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru 2008. godine je bio:

OPIS

2.2008.
Ø2007.

2.2008.
1.2008.

2.2008.
2.2007.

2.2008.
12.2007.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

107,8

100,7

111,5

103,3

Centralna Srbija

104,2

100,4

107,3

100,6

Vojvodina

113,1

101,1

117,7

107,1

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za FEBRUAR 2008. godine po delatnostima
 

2.2008.
Ø2007.

2.2008.
1.2008.

2.2008.
12.2007.

1

2

3

4

U K U P N O

107,8

100,7

103,3

Po nameni potrošnje

     

Energija

114,1

101,0

107,9

Intermedijarni proizvodi, osim energije

104,9

100,9

101,9

Kapitalni proizvodi

98,9

100,5

100,6

Trajni proizvodi za široku potrošnju

98,3

100,1

100,1

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

107,4

100,3

100,8

VAĐENJE RUDA I KAMENA

132,2

101,3

130,1

Vađenje energetskih sirovina

136,4

101,4

134,5

Vađenje uglja

112,2

100,0

100,1

Vađenje sirove nafte i gasa, usluge

154,4

102,3

165,3

Vađenje ostalih sirovina i materijala

102,5

100,1

99,8

Vađenje ruda metala

106,0

100,0

99,0

Vađenje ostalih ruda i kamena

101,3

100,1

100,1

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

106,6

100,7

101,1

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

111,0

100,6

101,6

Proizv. prehrambenih proizvoda i pića

111,3

100,6

101,5

Proizv. duvanskih proizvoda

107,2

100,0

102,7

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

100,7

100,7

100,7

Proizv. tekstilnih prediva i tkanina

100,1

100,5

100,5

Proizv. odevnih predmeta i krzna

102,1

101,1

101,1

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

101,9

100,8

100,8

Prerada drveta i proizvodi od drveta

98,0

97,3

97,3

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

101,1

100,0

100,1

Proizv. celuloze, papira i prerada papira

103,3

99,9

100,1

Izdavanje, štampanje i reprodukcija

99,9

100,0

100,0

Proizv. koksa i derivata nafte

121,2

102,3

100,9

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

105,3

101,5

102,5

Proizv. proizvoda od gume i plastike

100,9

100,6

100,6

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

103,8

100,1

102,7

Proizv. metala i metalnih proizvoda

102,1

100,1

100,5

Proizv. osnovnih metala

105,6

100,1

99,7

Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina

101,0

100,1

100,8

Proizv. ostalih mašina i uređaja

100,9

100,8

100,8

Proizv. električnih i optičkih uređaja

98,7

100,5

100,5

Proizv. kancelarijskih i računskih mašina

97,2

100,0

100,0

Proizv. dr. električnih mašina i aparata

99,6

101,5

101,0

Proizv. radio, TV i komunikac. opreme

99,5

100,0

101,3

Proizv. preciznih i optičkih instrumenata

101,1

100,0

100,0

Proizv. saobraćajnih sredstava

97,9

101,5

101,5

Proizv. motornih vozila i prikolica

101,0

101,0

101,0

Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava

86,8

103,6

103,6

Ostala prerađivačka industrija

98,3

100,1

100,1

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE

101,1

100,0

99,7

Proizv. el. energije, gasa i vode

101,1

100,0

99,7

Proizv. el. energije, gasa i tople vode

101,0

100,0

99,6

Prečišćavanje i distribucija vode

102,0

100,0

100,0

Izabrane grupe proizvoda

     

Poljoprivredne mašine i oruđa

100,1

100,2

100,2

Hemijska sredstva za poljoprivredu

116,4

114,5

114,5

Elementi i mat. za ugrađ. u građ.

102,5

100,2

101,1

Drumska saobraćajna sredstva

101,1

101,5

101,5

Tečna goriva i maziva

117,0

100,9

98,8

Metalni aparati za domaćinstvo

100,7

100,0

100,0

Električni aparati

96,6

100,0

100,0

Drveni nameštaj

97,4

100,2

100,2

Odeća (tkanine i konfekcija)

100,0

100,1

100,1

Obuća (kožna i gumena)

101,1

101,1

101,1