Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za januar 2008. godine

Prema Saopštenju RZS broj 49 od 29.02.2008. godine rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u januaru 2008. god. je bio:

OPIS

1.2008.

Ø2007.

1.2008.
12.2007.

1.2008.
1.2007.

Ø2007.

Ø2006.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

107,1

102,6

111,0

105,9

Centralna Srbija

103,8

100,2

107,2

107,3

Vojvodina

111,9

106,0

116,3

103,8
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za JANUAR 2008. godine po delatnostima
 

1.2008.

Ø 2007.

1.2008.
12.2007.

1.2008.
1.2007.

1

2

3

4

U K U P N O

107,1

102,6

111,0

Po nameni potrošnje

     

Energija

113,0

106,9

122,0

Intermedijarni proizvodi, osim energije

104,0

101,1

107,1

Kapitalni proizvodi

98,4

100,1

95,5

Trajni proizvodi za široku potrošnju

98,2

100,0

97,1

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

107,1

100,6

109,5

VAÐENJE RUDA I KAMENA

130,5

128,4

130,8

Vađenje energetskih sirovina

134,5

132,6

133,6

Vađenje uglja

112,2

100,1

117,4

Vađenje sirove nafte i gasa, usluge

151,0

161,7

144,5

Vađenje ostalih sirovina i materijala

102,4

99,7

109,8

Vađenje ruda metala

106,0

99,0

121,6

Vađenje ostalih ruda i kamena

101,2

100,0

106,1

PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA

105,9

100,5

109,1

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

110,3

100,9

114,2

Proizv. prehrambenih proizvoda i pića

110,6

100,8

113,9

Proizv. duvanskih proizvoda

107,2

102,7

117,9

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

100,0

100,0

100,4

Proizv. tekstilnih prediva i tkanina

99,6

100,0

99,1

Proizv. odevnih predmeta i krzna

101,0

100,0

103,7

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

101,1

100,0

101,7

Prerada drveta i proizvodi od drveta

100,7

100,0

97,8

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

101,1

100,1

101,5

Proizv. celuloze, papira i prerada papira

103,4

100,2

103,6

Izdavanje, štampanje i reprodukcija

99,9

100,0

100,4

Proizv. koksa i derivata nafte

118,5

98,7

140,2

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

103,7

101,0

107,6

Proizv. proizvoda od gume i plastike

100,3

100,0

100,5

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

103,7

102,6

105,9

Proizv. metala i metalnih proizvoda

102,0

100,4

103,3

Proizv. osnovnih metala

105,5

99,6

110,2

Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina

100,9

100,7

101,3

Proizv. ostalih mašina i uređaja

100,1

100,0

99,9

Proizv. električnih i optičkih uređaja

98,2

100,0

98,0

Proizv. kancelarijskih i računskih mašina

97,2

100,0

94,6

Proizv. dr. električnih mašina i aparata

98,1

99,5

102,4

Proizv. radio, TV i komunikac. opreme

99,5

101,3

96,8

Proizv. preciznih i optičkih instrumenata

101,1

100,0

100,7

Proizv. saobraćajnih sredstava

96,5

100,0

89,1

Proizv. motornih vozila i prikolica

100,0

100,0

99,0

Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava

83,8

100,0

62,3

Ostala prerađivačka industrija

98,2

100,0

97,6

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE

101,1

99,7

109,2

Proizv. el. energije, gasa i vode

101,1

99,7

109,2

Proizv. el. energije, gasa i tople vode

101,0

99,6

109,5

Prečišćavanje i distribucija vode

102,0

100,0

106,3

Izabrane grupe proizvoda

     

Poljoprivredne mašine i oruđa

99,9

100,0

98,8

Hemijska sredstva za poljoprivredu

101,7

100,0

102,9

Elementi i mat. za ugrađ. u građ.

102,3

100,9

104,0

Drumska saobraćajna sredstva

99,6

100,0

99,6

Tečna goriva i maziva

116,0

98,0

141,6

Metalni aparati za domaćinstvo

100,7

100,0

102,4

Električni aparati

96,6

100,0

86,1

Drveni nameštaj

97,2

100,0

96,3

Odeća (tkanine i konfekcija)

99,9

100,0

100,4

Obuća (kožna i gumena)

100,0

100,0

100,1