Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za jul 2008. godine

Prema Saopštenju RZS broj 224 od 5.08.2008. godine rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u julu 2008. god. je bio:

OPIS

7.2008.
Ø2007.

7.2008.
6.2008.

7.2008.
7.2007.

7.2008.
12.2007.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

114,4

101,0

114,3

109,6

Centralna Srbija

108,1

99,4

107,9

104,3

Vojvodina

123,4

102,9

123,4

116,9

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za JUL 2008. godine po delatnostima
 
7.2008.
Ø2007.
7.2008.
6.2008.
7.2008.
7.2007.
7.2008.
12.2007.
1
2
3
4
5
U K U P N O
114,4
101,0
114,3
109,6
Po nameni potrošnje
       
Energija
124,4
101,4
121,8
117,7
Intermedijarni proizvodi, osim energije
111,1
100,5
111,0
108,0
Kapitalni proizvodi
95,4
95,0
97,0
97,0
Trajni proizvodi za široku potrošnju
99,3
99,4
100,0
101,1
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
113,8
102,4
115,3
106,9
VAĐENJE RUDA I KAMENA
128,2
97,6
129,0
126,2
Vađenje energetskih sirovina
131,2
97,4
132,4
129,4
Vađenje uglja
124,1
100,2
129,0
110,7
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
136,4
95,5
134,8
146,0
Vađenje ostalih sirovina i materijala
107,5
99,5
105,5
104,7
Vađenje ruda metala
108,8
98,2
103,2
101,6
Vađenje ostalih ruda i kamena
107,1
100,0
106,4
105,8
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
114,3
101,5
115,0
108,4
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
118,3
102,1
121,0
108,2
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
119,3
102,3
122,5
108,8
Proizv. duvanskih proizvoda
107,2
100,0
104,9
102,7
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
101,0
100,1
101,2
101,0
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
99,9
99,8
99,9
100,3
Proizv. odevnih predmeta i krzna
103,5
100,6
104,0
102,5
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
101,9
100,0
102,4
100,8
Prerada drveta i proizvodi od drveta
101,3
100,2
103,2
100,6
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
102,1
101,3
101,8
101,1
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
101,6
99,1
101,9
98,4
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
102,4
102,5
101,8
102,5
Proizv. koksa i derivata nafte
156.2
107,4
154,0
130,1
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
113,4
102,9
112,4
110,4
Proizv. proizvoda od gume i plastike
102,8
101,3
102,7
102,5
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
109,0
101,1
108,2
107,8
Proizv. metala i metalnih proizvoda
112,1
99,4
111,8
110,3
Proizv. osnovnih metala
143,7
99,2
143,0
135,7
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
102,3
99,4
102,1
102,1
Proizv. ostalih mašina i uređaja
108,4
100,0
108,6
108,3
Proizv. električnih i optičkih uređaja
93,1
93,5
93,9
94,8
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
83,1
85,5
85,5
85,5
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
101,9
99,1
98,8
103,3
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
96,7
98,4
102,5
98,5
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
101,1
100,0
101,2
100,0
Proizv. saobraćajnih sredstava
98,3
99,8
100,0
101,9
Proizv. motornih vozila i prikolica
103,0
100,0
101,8
103,0
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
81,5
98,8
92,7
97,3
Ostala prerađivačka industrija
100,7
100,0
100,3
102,5
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
107,7
100,1
103,8
106,2
Proizv. el. energije, gasa i vode
107,7
100,1
103,8
106,2
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
108,1
100,0
103,8
106,6
Prečišćavanje i distribucija vode
103,8
100,0
102,6
101,8
Izabrane grupe proizvoda
       
Poljoprivredne mašine i oruđa
104,7
100,0
104,9
104,8
Hemijska sredstva za poljoprivredu
133,1
107,3
133,0
130,9
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
107,2
101,4
106,8
105,7
Drumska saobraćajna sredstva
103,3
100,0
101,2
103,7
Tečna goriva i maziva
151,9
105,9
147,5
128,3
Metalni aparati za domaćinstvo
102,5
100,0
102,5
101,8
Električni aparati
93,7
101,2
99,4
97,0
Drveni nameštaj
99,7
100,0
99,1
102,6
Odeća (tkanine i konfekcija)
101,0
100,4
101,5
101,1
Obuća (kožna i gumena)
101,1
100,0
101,1
101,1