Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za jun 2008. godine

Prema Saopštenju RZS broj 194 od 4.07.2008. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u junu 2008. godine je bio:

OPIS

6.2008.
Ø2007.

6.2008.
5.2008.

6.2008.
6.2007.

6.2008.
12.2007.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

113,3

101,2

113,1

108,5

Centralna Srbija

108,7

100,5

108,2

104,9

Vojvodina

119,9

102,1

120,1

113,5

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za JUN 2008. godine po delatnostima
 

6.2008.
Ø2007.

6.2008.
5.2008.

6.2008.
12.2007.

1

2

3

4

U K U P N O

113,3

101,2

108,5

Po nameni potrošnje

     

Energija

122,7

102,3

116,1

Intermedijarni proizvodi, osim energije

110,5

100,7

107,4

Kapitalni proizvodi

100,4

100,2

102,1

Trajni proizvodi za široku potrošnju

99,9

100,0

101,7

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

111,1

100,8

104,3

VAĐENJE RUDA I KAMENA

131,4

99,2

129,3

Vađenje energetskih sirovina

134,7

99,1

132,8

Vađenje uglja

123,8

100,1

110,4

Vađenje sirove nafte i gasa, usluge

142,8

98,6

152,9

Vađenje ostalih sirovina i materijala

108,0

100,3

105,2

Vađenje ruda metala

110,8

99,6

103,5

Vađenje ostalih ruda i kamena

107,1

100,5

105,8

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

112,6

101,7

106,8

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

115,9

101,0

106,0

Proizv. prehrambenih proizvoda i pića

116,6

101,0

106,3

Proizv. duvanskih proizvoda

107,2

100,0

102,7

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

100,9

100,0

100,9

Proizv. tekstilnih prediva i tkanina

100,1

100,0

100,5

Proizv. odevnih predmeta i krzna

102,9

100,0

101,9

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

101,9

100,0

100,8

Prerada drveta i proizvodi od drveta

101,1

97,3

100,4

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

100,8

100,2

99,8

Proizv. celuloze, papira i prerada papira

102,5

100,6

99,3

Izdavanje, štampanje i reprodukcija

99,9

100,0

100,0

Proizv. koksa i derivata nafte

145,4

109,6

121,1

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

110,2

100,2

107,3

Proizv. proizvoda od gume i plastike

101,5

100,2

101,2

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

107,8

100,7

106,6

Proizv. metala i metalnih proizvoda

112,8

102,5

111,0

Proizv. osnovnih metala

144,8

106,8

136,7

Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina

102,9

100,7

102,7

Proizv. ostalih mašina i uređaja

108,4

101,5

108,3

Proizv. električnih i optičkih uređaja

99,6

100,0

101,4

Proizv. kancelarijskih i računskih mašina

97,2

100,0

100,0

Proizv. dr. električnih mašina i aparata

102,8

100,3

104,3

Proizv. radio, TV i komunikac. opreme

98,3

99,8

100,1

Proizv. preciznih i optičkih instrumenata

101,1

100,0

100,0

Proizv. saobraćajnih sredstava

98,5

99,7

102,1

Proizv. motornih vozila i prikolica

103,0

99,9

103,0

Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava

82,5

98,8

98,4

Ostala prerađivačka industrija

100,7

100,0

102,5

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE

107,6

100,1

106,1

Proizv. el. energije, gasa i vode

107,6

100,1

106,1

Proizv. el. energije, gasa i tople vode

108,1

100,1

106,6

Prečišćavanje i distribucija vode

103,8

100,7

101,8

Izabrane grupe proizvoda

     

Poljoprivredne mašine i oruđa

104,7

104,5

104,8

Hemijska sredstva za poljoprivredu

124,0

100,0

121,9

Elementi i mat. za ugrađ. u građ.

105,7

100,7

104,2

Drumska saobraćajna sredstva

103,3

99,5

103,7

Tečna goriva i maziva

143,5

111,0

121,2

Metalni aparati za domaćinstvo

102,5

100,0

101,8

Električni aparati

92,6

100,0

95,9

Drveni nameštaj

99,7

100,0

102,6

Odeća (tkanine i konfekcija)

100,6

100,1

100,7

Obuća (kožna i gumena)

101,1

100,0

101,1