Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za novembar 2008. godine

Prema Saopštenju RZS broj 342 od 5.12.2008. godine rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u novembru 2008. godine je bio:
OPIS
11.2008.
Ø2007.
11.2008.
10.2008.
11.2008.
11.2007.
11.2008.
12.2007.
1
2
3
4
5
Republika Srbija
114,5
99,6
110,8
109,7
Centralna Srbija
111,2
100,2
108,3
107,3
Vojvodina
119,3
98,9
114,5
113,0
  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za NOVEMBAR 2008. godine po delatnostima
 

11.2008.
Ø2007.

11.2008.
10.2008.

11.2008.
11.2007.

11.2008.
12.2007.

1

2

3

4

5

U K U P N O

114,5

99,6

110,8

109,7

Po nameni potrošnje

Energija

124,4

99,1

118,4

117,7

Intermedijarni proizvodi, osim energije

110,4

99,5

107,8

107,3

Kapitalni proizvodi

98,5

100,6

100,1

100,2

Trajni proizvodi za široku potrošnju

100,7

100,0

102,5

102,5

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

113,8

99,9

109,1

106,9

VAĐENJE RUDA I KAMENA

156,4

108,2

155,9

153,9

Vađenje energetskih sirovina

163,9

109,6

164,1

161,6

Vađenje uglja

138,6

100,0

123,6

123,6

Vađenje sirove nafte i gasa, usluge

182,6

115,7

200,9

195,5

Vađenje ostalih sirovina i materijala

104,1

95,8

101,4

101,4

Vađenje ruda metala

86,5

82,5

80,8

80,8

Vađenje ostalih ruda i kamena

110,0

100,0

108,7

108,7

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

109,6

98,2

105,8

104,0

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

117,6

100,1

110,5

107,6

Proizv. prehrambenih proizvoda i pića

118,3

100,1

111,1

107,8

Proizv. duvanskih proizvoda

109,7

99,8

105,1

105,1

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

100,3

99,1

100,7

100,3

Proizv. tekstilnih prediva i tkanina

103,8

100,3

104,3

104,2

Proizv. odevnih predmeta i krzna

92,3

96,2

92,5

91,4

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

103,0

100,0

101,9

101,9

Prerada drveta i proizvodi od drveta

101,1

98,6

99,4

100,4

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

103,0

100,1

102,8

102,0

Proizv. celuloze, papira i prerada papira

102,3

100,2

101,4

99,1

Izdavanje, štampanje i reprodukcija

103,4

100,1

103,5

103,5

Proizv. koksa i derivata nafte

104,0

83,8

91,8

86,6

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

112,5

98,6

109,3

109,5

Proizv. proizvoda od gume i plastike

102,1

99,1

101,8

101,8

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

115,4

102,9

114,1

114,1

Proizv. metala i metalnih proizvoda

114,1

100,5

114,1

112,3

Proizv. osnovnih metala

136,9

99,9

137,6

129,3

Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina

107,1

100,8

106,9

106,9

Proizv. ostalih mašina i uređaja

111,2

100,1

110,9

111,1

Proizv. električnih i optičkih uređaja

92,4

98,6

93,8

94,1

Proizv. kancelarijskih i računskih mašina

83,1

100,0

85,5

85,5

Proizv. dr. električnih mašina i aparata

98,0

95,9

98,6

99,4

Proizv. radio, TV i komunikac. opreme

100,7

100,8

101,7

102,5

Proizv. preciznih i optičkih instrumenata

102,6

100,0

102,3

101,5

Proizv. saobraćajnih sredstava

101,4

102,0

104,9

105,1

Proizv. motornih vozila i prikolica

104,6

100,5

105,0

104,6

Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava

90,2

109,2

104,6

107,6

Ostala prerađivačka industrija

100,7

100,0

102,5

102,5

PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE

115,7

100,2

111,5

114,1

Proizv. el. energije, gasa i vode

115,7

100,2

111,5

114,1

Proizv. el. energije, gasa i tople vode

116,7

100,2

112,2

115,1

Prečišćavanje i distribucija vode

107,4

100,0

106,1

105,3

Izabrane grupe proizvoda

Poljoprivredne mašine i oruđa

107,7

100,5

107,5

107,8

Hemijska sredstva za poljoprivredu

139,5

100,0

137,2

137,2

Elementi i mat. za ugrađ. u građ.

109,9

101,5

108,2

108,4

Drumska saobraćajna sredstva

104,0

100,2

104,6

104,4

Tečna goriva i maziva

98,9

83,0

89,5

83,5

Metalni aparati za domaćinstvo

106,0

100,0

105,3

105,3

Električni aparati

96,2

100,0

99,6

99,6

Drveni nameštaj

99,7

100,0

102,6

102,6

Odeća (tkanine i konfekcija)

98,9

97,5

99,8

99,0

Obuća (kožna i gumena)

102,1

100,0

102,1

102,1