Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za oktobar 2008. godine

Prema Saopštenju RZS broj 311 od 5.11.2008. godine rast cena proizvođača industrijskih proizvoda u oktobru 2008. godine je bio:

OPIS

10.2008.
Ø2007.

10.2008.
9.2008.

10.2008.
10.2007.

10.2008.
12.2007.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

115,0

100,1

112,5

110,2

Centralna Srbija

111,0

100,6

108,7

107,1

Vojvodina

120,6

99,3

117,8

114,2

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za OKTOBAR 2008. godine po delatnostima
 
10.2008.
Ø2007.
10.2008.
9.2008.
10.2008.
10.2007.
10.2008.
12.2007.
1
2
3
4
5
U K U P N O
115,0
100,1
112,5
110,2
Po nameni potrošnje
       
Energija
125,5
100,3
121,0
118,7
Intermedijarni proizvodi, osim energije
110,9
99,6
108,6
107,8
Kapitalni proizvodi
97,9
100,6
99,7
99,6
Trajni proizvodi za široku potrošnju
100,7
100,1
101,8
102,5
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
113,9
100,1
111,4
106,9
VAÐENJE RUDA I KAMENA
144,5
108,6
141,8
142,2
Vađenje energetskih sirovina
149,6
109,5
147,0
147,5
Vađenje uglja
138,6
111,9
123,5
123,6
Vađenje sirove nafte i gasa, usluge
157,8
108,1
167,5
169,0
Vađenje ostalih sirovina i materijala
108,7
100,6
106,3
105,8
Vađenje ruda metala
104,8
100,1
99,1
97,9
Vađenje ostalih ruda i kamena
110,0
100,8
108,7
108,7
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
111,6
99,0
109,5
105,9
Prehrambeni proizvodi, pića i duvan
117,5
100,0
112,9
107,5
Proizv. prehrambenih proizvoda i pića
118,2
100,0
113,5
107,7
Proizv. duvanskih proizvoda
109,9
100,0
105,3
105,3
Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda
101,2
100,9
101,6
101,2
Proizv. tekstilnih prediva i tkanina
103,5
103,6
104,1
103,9
Proizv. odevnih predmeta i krzna
95,9
94,7
96,1
95,0
Prerada kože i proizv. predmeta od kože
103,0
100,4
101,9
101,9
Prerada drveta i proizvodi od drveta
102,5
97,8
104,2
101,8
Proizv. papira, izdavanje i štampanje
102,9
100,0
102,7
101,9
Proizv. celuloze, papira i prerada papira
102,1
100,0
101,3
98,9
Izdavanje, štampanje i reprodukcija
103,3
100,0
103,4
103,4
Proizv. koksa i derivata nafte
124,1
91,4
117,5
103,3
Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana
114,1
98,7
112,5
111,1
Proizv. proizvoda od gume i plastike
103,0
100,0
102,7
102,7
Proizv. proizvoda od ostalih minerala
112,2
102,5
111,6
111,0
Proizv. metala i metalnih proizvoda
113,5
99,1
113,0
111,7
Proizv. osnovnih metala
137,1
96,9
135,9
129,5
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina
106,2
100,0
106,0
106,0
Proizv. ostalih mašina i uređaja
111,1
100,6
110,8
111,0
Proizv. električnih i optičkih uređaja
93,7
100,1
94,8
95,4
Proizv. kancelarijskih i računskih mašina
83,1
100,0
85,5
85,5
Proizv. dr. električnih mašina i aparata
102,2
99,9
101,5
103,7
Proizv. radio, TV i komunikac. opreme
99,9
103,1
101,7
101,7
Proizv. preciznih i optičkih instrumenata
102,6
98,1
102,9
101,5
Proizv. saobraćajnih sredstava
99,4
101,7
103,0
103,0
Proizv. motornih vozila i prikolica
104,1
101,3
104,6
104,1
Proizv. ostalih saobraćajnih sredstava
82,6
103,8
96,0
98,6
Ostala prerađivačka industrija
100,7
100,0
101,4
102,5
PROIZVODNJA EL. ENERGIJE, GASA I VODE
115,5
100,2
111,3
113,9
Proizv. el. energije, gasa i vode
115,5
100,2
111,3
113,9
Proizv. el. energije, gasa i tople vode
116,5
99,8
111,9
114,9
Prečišćavanje i distribucija vode
107,4
103,4
106,1
105,3
Izabrane grupe proizvoda
       
Poljoprivredne mašine i oruđa
107,2
102,4
107,0
107,3
Hemijska sredstva za poljoprivredu
139,5
100,0
136,9
137,2
Elementi i mat. za ugrađ. u građ.
108,3
101,2
107,5
106,8
Drumska saobraćajna sredstva
103,8
100,8
104,7
104,2
Tečna goriva i maziva
119,2
90,0
114,9
100,7
Metalni aparati za domaćinstvo
106,0
100,0
105,3
105,3
Električni aparati
96,2
102,7
99,1
99,6
Drveni nameštaj
99,7
100,0
100,9
102,6
Odeća (tkanine i konfekcija)
101,4
102,0
102,3
101,5
Obuća (kožna i gumena)
102,1
100,0
102,1
102,1