Indeksi industrijske proizvodnje – april 2012. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IV-12/ø11=100
(prethodni rezultati) 
III-12/ø11=100
(konačni rezultati) 
IV-12/ø11=100
(prethodni rezultati)
III-12/ø11=100
(konačni rezultati)
4 5
Industrija – ukupno 94.0 100.2 93.4 90.8
Rudarstvo  98.7 111.0 103.0 103.1
Prerađivačka industrija  96.4 99.5 94.0 90.9
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  83.4 98.9 5.1 38.2
Saopštenje RZS br. 145 od 31.05.2012. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za april 2012. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje april 2012. godine/prosek 2011. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 95.0 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 97.8".