Indeksi industrijske proizvodnje – april 2013. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IV-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
III-13/ø12=100
(konačni rezultati)
IV-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
III-13/ø12=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 102,0 103,3 102,4 96,7
Rudarstvo  98,5 105,2 99,8 111,4
Prerađivačka industrija  106,6 98,6 103,6 97,0
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  87,1 119,3 19,4
Saopštenje RZS br. 139 od 31.05.2013. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za april 2013. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje april 2013. godine/prosek 2012. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 101,5, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 105,8".