Indeksi industrijske proizvodnje – april 2014. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IV-14/ø13=100
(prethodni rezultati) 
III-14/ø13=100
(konačni rezultati)
IV-14/ø13=100
(prethodni rezultati) 
III-14/ø13=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 97,7 100,9 100,2 97,0
Rudarstvo  90,8 102,4 98,8 96,1
Prerađivačka industrija  100,2 98,7 100,7 97,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  91,7 107,7
Saopštenje RZS br. 110 od 30.04.2014. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za april 2014. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje april 2014. godine/prosek 2013. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 97,8, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 100,3“.