Indeksi industrijske proizvodnje – april 2016. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IV-16/ø15=100
(prethodni rezultati) 
III-16/ø15=100
(konačni rezultati) 
IV-16/ø15=100
(prethodni rezultati)
)
III-16/ø15=100
(konačni rezultati) 
3 4 5
Industrija – ukupno 105,7 109,5 106,8 105,4
Rudarstvo  102,9 109,4 98,5 96,5
Prerađivačka industrija  110,1 107,1 107,0 105,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  91,8 118,0 97,9 97,2
Saopštenje RZS br. 131 od 31.05.2016. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za april 2016. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje april 2016. godine/prosek 2015. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 104,6, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 108,5“.