Indeksi industrijske proizvodnje – april 2017. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IV-17/ø16=100
(prethodni rezultati) 

III-17/ø16=100

(konačni rezultati)

IV-17/ø16=100
(prethodni rezultati)
)

III-17/ø16=100

(konačni rezultati)

3 4 5
Industrija – ukupno 99,1 106,4 99,0 108,4
Rudarstvo  94,1 92,1 94,2 100,3
Prerađivačka industrija  103,3 111,9 99,2 108,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  86,1 92,4 81,1 81,8
Saopštenje RZS br. 136 od 1.06.2017. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za april 2017. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje aprril 2017. godine/prosek 2016. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 98,1, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 102,0“.