Indeksi industrijske proizvodnje – april 2019. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IV-19/ø18=100
(prethodni rezultati) 

III-19/ø18=100
(konačni rezultati) 

IV-19/ø18=100
(prethodni rezultati)

III-19/ø18=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 95,6 102,3 87,5 87,1
Rudarstvo  101,9 107,4 97,1 101,9
Prerađivačka industrija  94,5 96,0 86,5 85,3
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  97,7 128,8 203,8 301,0
Saopštenje RZS br. 138 od 31.05.2019. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za april 2019. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje april 2019. godine/prosek 2018. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 95,6, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 94,6“.