Indeksi industrijske proizvodnje – april 2020. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IV-20/ø19=100
(prethodni rezultati) 

III-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

IV-20/ø19=100
(prethodni rezultati)

III-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 79,2 102,2 80,3 103,1
Rudarstvo  100,7 106,6 98,1 100,7
Prerađivačka industrija  75,1 98,2 80,1 103,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  88,4 118,5 64,3 109,9
Saopštenje RZS br. 137 od 29.05.2020. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za april 2020. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje april 2020. godine/prosek 2019. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 79,3, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 75,2“.