Indeksi industrijske proizvodnje – april 2021. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IV-21/ø20=100
(prethodni rezultati) 

III-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

IV-21/ø20=100
(prethodni rezultati)

III-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 105,8 109,1 105,7 100,4
Rudarstvo  101,2 109,8 93,6 93,1
Prerađivačka industrija  106,9 105,9 106,1 99,9
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  102,8 123,1 96,4 133,7
Saopštenje RZS br. 138 od 31.05.2021. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za april 2021. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje april 2021. godine/prosek 2020. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 105,7, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 106,8“.