Indeksi industrijske proizvodnje – april 2022. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IV-22/ø21

IV-22/IV-21

IV-22/ø21

IV-22/IV-21 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 101.5 102.0 102.5 104.1
Rudarstvo  124.2 149.3 101.2 101.4
Prerađivačka industrija  100.6 99.9 102.9 103.7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  94.1 92.2 91.5 132.4
Saopštenje RZS br. 144 od 31.05.2022. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za april 2022. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u aprilu 2022. godine/prosek 2021. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 101,3, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 100,4“.