Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2015. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VIII-15/ø14=100
(prethodni rezultati) 
VII-15/ø14=100
(konačni rezultati)
VIII-15/ø14=100
(prethodni rezultati)
VII-15/ø14=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 105,3 110,0 96,6 100,6
Rudarstvo  114,8 115,1 98,3 93,7
Prerađivačka industrija  103,5 107,7 96,8 101,0
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  108,6 117,0
Saopštenje RZS br. 258 od 30.09.2015. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za avgust 2015. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje avgust 2015. godine/prosek 2014. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 106,3, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 104,8“.