Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2016. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VIII-16/ø15=100
(prethodni rezultati) 
VII-16/ø15=100
(konačni rezultati) 
VIII/16/ø15=100
(prethodni rezultati)
)
VII/16/ø15=100
(konačni rezultati) 
3 4 5
Industrija – ukupno 103,0 102,5 97,9 105,2
Rudarstvo  110,0 108,0 98,6 94,3
Prerađivačka industrija  103,6 107,8 97,7 105,4
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  98,2 82,1 166,8 138,6
Saopštenje RZS br. 261 od 30.09.2016. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za avgust 2016. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje avgust 2016. godine/prosek 2015. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 102,8, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 103,4“.