Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2018. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VIII-18/ø17=100
(prethodni rezultati) 

VII-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

VIII-18/ø17=100
(prethodni rezultati)
)

VII-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 96,4 99,2 94,8 97,5
Rudarstvo  86,9 95,2 94,0 93,9
Prerađivačka industrija  99,6 101,5 95.1 97,9
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  86,6 90,9 37,0 38,5
Saopštenje RZS br. 266 od 28.09.2018. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za avgust 2018. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje avgust 2018. godine/prosek 2017. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 96,4, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 99,5“.