Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2019. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VIII-19/ø18=100
(prethodni rezultati) 

VII-19/ø18=100
(konačni rezultati) 

VIII-19/ø18=100
(prethodni rezultati)

VII-19/ø18=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 95,8 101,9 98,3 105,4
Rudarstvo  106,7 97,6 91,1 91,8
Prerađivačka industrija  96,4 105,9 98,4 105,9
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  87,9 85,7 120,3 87,7
Saopštenje RZS br. 265 od 30.09.2019. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za avgust 2019. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje avgust 2019. godine/prosek 2018. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 95,8, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 96,5“.