Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2020. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VIII-20/ø19=100
(prethodni rezultati) 

VII-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

VIII-20/ø19=100
(prethodni
rezultati
)

VII-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 99,6 102,3 96,1 103,6
Rudarstvo  107,4 98,0 91,1 91,0
Prerađivačka industrija  99,4 105,2 96,6 104,9
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  97,2 90,7 75,9 55,3
Saopštenje RZS br. 267 od 29.09.2020. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za avgust 2020. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje avgust 2020. godine/prosek 2019. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 99,2, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 98,9“.