Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2021. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VIII-21/ø20=100
(prethodni rezultati) 

VII-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

VIII-21/ø20=100
(prethodni rezultati)

VII-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 99,6 104,1 97,2 103,9
Rudarstvo  106,9 102,2 98,9 97,7
Prerađivačka industrija  101,0 107,1 96,7 103,9
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  90,2 91,2 117,0 111,4
Saopštenje RZS br. 268 od 30.09.2021. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za avgust 2021. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u avgustu 2021. godine/prosek 2020. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 99,8, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 101,2“.