Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2011. godineREPUBLIKA SRBIJA

VOJVODINA

XII-11/ø10=100
(prethodni rezultati)

XI-11/ø10=100
(konačni rezultati)

XII-11/ø10=100
(prethodni rezultati)

XI-11/ø10=100
(konačni rezultati)

1

2

3

4

5

Industrija – ukupno

108,4

110,7

111,7

116,1

Rudarstvo

121,3

119,0

128,7

128,6

Prerađivačka industrija

102,7

105,9

109,2

112,7

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

  127,9 

127,6

413,9

 583,2

Saopštenje RZS br. 22 od 31.01.2012. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za decembar 2011. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje decembar 2011. godine/prosek 2010. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 108,7 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 103,1".