Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2013. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XII-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
XI-13/ø12=100
(konačni rezultati)
XII-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
XI-13/ø12=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 109,5 113,3 107,9 119,7
Rudarstvo  115,4 113,3 99,9 100,0
Prerađivačka industrija  102,9 113,0 107,5 121,2
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  130,8 114,6 169,6 27,7
Saopštenje RZS br. 21 od 31.01.2014. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za decembar 2013. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje decembar 2013. godine/prosek 2012. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 109,4, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 102,7“.