Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2014. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XII-14/ø13=100
(prethodni rezultati) 
XI-14/ø13=100
(konačni rezultati)
XII-14/ø13=100
(prethodni rezultati) 
XI-14/ø13=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 99,8 97,8 115,9 114,9
Rudarstvo  76,1 81,7 91,9 91,3
Prerađivačka industrija  106,8 104,4 116,6 115,8
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  84,2 81,0 110,9 49,7
Saopštenje RZS br. 20 od 30.01.2015. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za decembar 2014. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje decembar 2014. godine/prosek 2013. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 99,4, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 106,4“.