Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2016. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XII-16/ø15=100
(prethodni rezultati) 
XI-16/ø15=100
(konačni rezultati) 
XII/16/ø15=100
(prethodni rezultati)
)
XI/16/ø15=100
(konačni rezultati) 
3 4 5
Industrija – ukupno 111,2 110,9 117,7 120,5
Rudarstvo  109,9 109,8 92,3 93,5
Prerađivačka industrija  111,3 112,6 115,9 120,4
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  111,4 105,4 1379,6 481,0
Saopštenje RZS br. 19 od 31.01.2017. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za decembar 2016. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje decembar 2016. godine/prosek 2015. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 110,9, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 110,9“.