Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2019. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XII-19/ø18=100
(prethodni rezultati) 

XI-19/ø18=100
(konačni rezultati) 

XII-19/ø18=100
(prethodni rezultati)

XI-19/ø18=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 105,9 107,6 107,2 117,6
Rudarstvo  112,2 104,5 95,0 93,0
Prerađivačka industrija  103,2 109,3 106,2 117,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  115,3 101,3 329,9 315,1
Saopštenje RZS br. 22 od 31.01.2020. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za decembar 2019. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje decembar 2019. godine/prosek 2018. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 105,8, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 103,1“.