Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2020. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XII-20/ø19=100
(prethodni rezultati) 

XI-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

XII-20/ø19=100
(prethodni
rezultati
)

XI-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 109,8 106,0 110,2 109,0
Rudarstvo  109,2 110,7 95,8 94,2
Prerađivačka industrija  108,7 105,2 109,1 110,0
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  115,3 107,6 180,6 79,0
Saopštenje RZS br. 25 od 29.01.2021. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za decembar 2020. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje decembar 2020. godine/prosek 2019. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 109,5, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 108,3“.