Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2021. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XII-21/ø20=100
(prethodni rezultati) 

XI-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

XII-21/ø20=100
(prethodni rezultati)

XI-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 113,1 112,7 113,5 116,3
Rudarstvo  150,0 160,3 102,0 97,8
Prerađivačka industrija  111,2 112,0 112,7 114,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  105,6 95,6 170,1 222,9
Saopštenje RZS br. 025 od 31.01.2022. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za decembar 2021. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u decembru 2021. godine/prosek 2020. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 113,0 , a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 111,1“.