Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2022. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XII-22/ø21

XII-22/XII-21

XII-22/ø21

XII-22/XII-21 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 108.5 101.8 112.0 103.1
Rudarstvo  147.3 128.9 105.9 98.3
Prerađivačka industrija  102.6 96.6 109.2 100.8
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  116.8 111.3 220.9 180.9
Saopštenje RZS br. 027 od 31.01.2023. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za decembar 2022. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u decembru 2022. godine/prosek 2021. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 108,5, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 102,7“.