Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2013. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
II-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
I-13/ø12=100
(konačni rezultati)
II-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
I-13/ø12=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 94,0 89,7 88,5 79,1
Rudarstvo  99,0 112,4 98,4 105,5
Prerađivačka industrija  87,9 77,3 87,8 77,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  113,6 125,4 130,1 151,4
Saopštenje RZS br. 79 od 29.03.2013. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za februar 2013. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje februar 2013. godine/prosek 2012. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 93, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 87,6".