Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2016. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
II-16/ø15=100
(prethodni rezultati) 
II-16/II-15 II-16/ø15=100
(prethodni rezultati)
)
II-16/II-15
3 4 5
Industrija – ukupno 98,0 114,0 89,7 103,7
Rudarstvo  102,8 116,4 89,7 97,1
Prerađivačka industrija  91,8 110,9 89,7 104,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  117,9 122,3 90,4 55,2
Saopštenje RZS br. 77 od 31.03.2016. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za februar 2016. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje februar 2016. godine/prosek 2015. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 97,3, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 90,8“.