Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2018. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
II-18/ø17=100
(prethodni rezultati) 

I-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

II-18/ø17=100
(prethodni rezultati)
)

I-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

3 4 5
Industrija – ukupno 91,5 94,0 86,4 87,4
Rudarstvo  87,1 99,2 86,8 98,4
Prerađivačka industrija  87,6 86,0 85,9 86,8
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  111,3 127,7 189,8 123,2
Saopštenje RZS br. 80 od 30.03.2018. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za februar 2018. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje februar 2018. godine/prosek 2017. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 91,7, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 87,8“.