Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2019. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
II-19/ø18=100
(prethodni rezultati) 

II-19/II-18=100
(konačni rezultati) 

II-19/ø18=100
(prethodni rezultati))

II-19/II-18=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 92,6 102,4 91,2 108,8
Rudarstvo  90,3 98,6 88,0 99,2
Prerađivačka industrija  89,3 103,8 89,9 108,2
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  108,6 98,7 318,7 193,0
Saopštenje RZS br. 80 od 29.03.2019. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za februar 2019. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje februar 2019. godine/prosek 2018. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 92,6, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 89,2“.