Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2020. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
II-20/ø19=100
(prethodni rezultati) 

I-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

II-20/ø19=100
(prethodni rezultati)

I-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 99,2 93,5 101,7 91,4
Rudarstvo  103,2 103,1 93,1 99,5
Prerađivačka industrija  96,2 88,0 101,0 90,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  111,0 114,6 147,8 113,5
Saopštenje RZS br. 77 od 31.03.2020. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za februar 2020. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje februar 2020. godine/prosek 2019. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 99,3, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 96,3“.