Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2023. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
II-23/ø22

II-23/II-22

II-23/ø22

II-23/II-22

2 3 4 5
Industrija – ukupno 95.2 101.9 96.2 104.8
Rudarstvo  93.2 99.0 83.8 93.3
Prerađivačka industrija  89.4 96.3 93.9 103.1
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  124.7 129.6 181.0 158.1
Saopštenje RZS br. 085 od 31.03.2023. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za februar 2023. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u februaru 2023. godine/prosek 2022. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 95,2, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 89,3.“