Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2012. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA
I-12/ø11=100
(prethodni rezultati) 
VOJVODINA
I-12/ø11=100
(prethodni rezultati) 
Industrija – ukupno 84,0  78,6 
Rudarstvo  99,1  102,6 
Prerađivačka industrija  73,3  76,5 
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  118,6  188,8 
Saopštenje RZS br. 48 od 29.02.2012. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za januar 2012. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje januar 2012. godine/prosek 2011. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 84,5 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 73,9".