Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2015. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
I-15/ø14=100
(prethodni rezultati) 
I-15/I-14 I-15/ø14=100
(prethodni rezultati)
I-15/I-14
3 4 5
Industrija – ukupno 91,4 97,6 86,3 106,5
Rudarstvo  101,6 82,0 92,2 94,2
Prerađivačka industrija  82,1 105,3 85,5 107,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  123,5 86,4 343,9 64,4
Saopštenje RZS br. 44 od 27.02.2015. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za januar 2015. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje januar 2015. godine/prosek 2014. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 91,7, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 82,6“.