Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2016. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
I-16/ø15=100
(prethodni rezultati) 
I-16/I-15 I-16/ø15=100
(prethodni rezultati)
)
I-16/I-15
3 4 5
Industrija – ukupno 90,2 108,3 81,5 97,0
Rudarstvo  99,5 108,3 92,5 93,3
Prerađivačka industrija  78,0 102,1 80,1 96,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  128,6 123,7 655,9 149,0
Saopštenje RZS br. 43 od 29.02.2016. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za januar 2016. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje januar 2016. godine/prosek 2015. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 89,5, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 78,4“.