Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2017. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
I-17/ø16=100
(prethodni rezultati) 
I-17/I-16 I-17/ø16=100
(prethodni rezultati)
)
I-17/I-16
3 4 5
Industrija – ukupno 87,3 102,8 84,6 109,6
Rudarstvo  92,3 95,6 90,3 91,9
Prerađivačka industrija  80,3 108,2 83,2 108,9
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  110,3 93,0 325,7 206,4
Saopštenje RZS br. 45 od 28.02.2017. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za januar 2017. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje januar 2017. godine/prosek 2016. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 87,3, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 80,3“.