Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2018. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
I-18/ø17=100
(prethodni rezultati) 

I-18
I-17

I-18/ø17=100
(prethodni rezultati)
)

I-18
I-17

3 4 5
Industrija – ukupno 94,0 110,6 87,3 110,1
Rudarstvo  98,9 109,3 98,4 100,6
Prerađivačka industrija  86,0 111,3 86,8 111,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  127,7 108,5 123,2 49,7
Saopštenje RZS br. 47 od 28.02.2018. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za januar 2018. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje januar 2018. godine/prosek 2017. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 95,0, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 85,3“.