Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2019. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
I-19/ø18=100
(prethodni rezultati) 

I-19/I-18=100
(konačni rezultati) 

I-19/ø18=100
(prethodni rezultati))

I-19/I-18=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 87,8 94,5 86,8 101,5
Rudarstvo  92,9 89,0 95,5 94,7
Prerađivačka industrija  81,5 96,4 84,8 99,9
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  114,3 90,5 382,1 356,4
Saopštenje RZS br. 44 od 28.02.2019. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za januar 2019. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje januar 2019. godine/prosek 2018. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 88,1, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 81,8“.