Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2021. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
I-21/ø20=100

I-21/I-20=100

I-21/ø20=100

I-21/I-20=100

2 3 4 5
Industrija – ukupno 95,3 102,5 90,9 102,2
Rudarstvo  100,6 100,2 88,3 85,9
Prerađivačka industrija  87,9 100,1 89,4 101,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  126,7 111,7 170,8 150,0
Saopštenje RZS br. 47 od 26.02.2021. godine

Prema Saopštenju RZS: “Za januar 2021. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje januar 2021. godine/prosek 2020. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 95,2, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 87,7”.