Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2011. godine

 
REPUBLIKA SRBIJA
VOJVODINA
VII-11/ø10=100
(prethodni rezultati)
VI-11/ø10=100
(konačni rezultati)
VII-11/ø10=100
(prethodni rezultati)
VI-11/ø10=100
(konačni rezultati)
1
2
3
4
5
Industrija – ukupno
98,2 
104,5
96,4 
108,2
Rudarstvo
96,0
99,9
118,9
122,1
Prerađivačka industrija
99,8
107,9
96,2
108,3
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
92,2
91,8
6,6
8,0
Saopštenje RZS br. 239 od 31.08.2011. godine
Prema Saopštenju RSZ: "Za jul 2011. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jul 2011. godine/prosek 2010. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 98,4 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 100,1.