Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2014. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VII-14/ø13=100
(prethodni rezultati) 
VI-14/ø13=100
(konačni rezultati)
VII-14/ø13=100
(prethodni rezultati) 
VI-14/ø13=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 90,6 89,5 101,5 103,7
Rudarstvo  69,3 69,1 95,0 95,6
Prerađivačka industrija  101,2 102,1 102,1 104,4
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  62,2 53,5
Saopštenje RZS br. 234 od 29.08.2014. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za jul 2014. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jul 2014. godine/prosek 2013. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 90,5, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 101,0“.