Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2015. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VII-15/ø14=100
(prethodni rezultati) 
VI-15/ø14=100
(konačni rezultati)
VII-15/ø14=100
(prethodni rezultati)
VI-15/ø14=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 109,6 113,7 100,3 104,8
Rudarstvo  114,9 106,5 93,7 87,2
Prerađivačka industrija  107,2 114,5 100,7 105,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  117,1 113,4 0,2
Saopštenje RZS br. 226 od 31.08.2015. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za jul 2015. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jul 2015. godine/prosek 2014. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 110,2, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 108,0“.