Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2017. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VII-17/ø16=100
(prethodni rezultati) 

VI-17/ø16=100

(konačni rezultati)

VII-17/ø16=100
(prethodni rezultati)
)

VI-17/ø16=100

(konačni rezultati)

3 4 5
Industrija – ukupno 102,0 105,7 104,4 110,0
Rudarstvo  107,2 89,5 91,8 87,6
Prerađivačka industrija  106,2 114,3 104,8 110,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  85,7 81,5 73,9 71,6
Saopštenje RZS br. 238 od 31.08.2017. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za jul 2017. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jul 2017. godine/prosek 2016. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 102,0, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 106,2“.