Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2018. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VII-18/ø17=100
(prethodni rezultati) 

VI-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

VII-18/ø17=100
(prethodni rezultati)
)

VI-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

3 4 5
Industrija – ukupno 99,4 105,4 97,4 102,8
Rudarstvo  95,2 88,9 93,9 96,3
Prerađivačka industrija  101,7 109,9 97,9 103,4
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  90,9 92,4 38,5 37,6
Saopštenje RZS br. 236 od 31.08.2018. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za jul 2018. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jul 2018. godine/prosek 2017. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 99,7, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 102,1“.